Energizer

Creëer je eigen Brand

Een brand is meer dan alleen een karakter. Het is een belofte waar jij voor staat, welke bijzondere waarden je hebt en wat jou drijft. In deze e-Nergizer neem je een kijkje in de keuken van wie jij nu eigenlijk bent. Via concrete activiteiten krijg je inzicht in je kernwaarden en wat jouw drijft.

De Kracht van Echt Verbinden

Echt verbinden met een ander is in verbinding staan met jezelf. Het betekent jezelf kennen. Durven zien wat jouw aandeel is in het moeizaam verlopen of stuk gaan van een contact. Voor de sleutel tot intimiteit gaan we op zoek naar je blauwdruk.